Ceistneoir Pleanála Teanga - Cuid a 2

work

Aidhm atá le seo ná baráil an phobail idir aosach agus óige a fháil i leith forbairtí áirithe agus seirbhísí atá i mbéal an phobail faoi láthair.

Beidh fáil ar an gcuid seo den phobal-bhreith ar shuíomh idirlíon agus tabharfar deis dhóibh siúd de bhunadh na háite atá as baile faoi láthair a gcuid tuairimí a thabhairt freisin ar ríomh-phost chuig ceantarnanoilean@eircom.net.

Chun íoslódáil leagan pdf den fhoirm seo, cliceáil anseo agus seol ar ais chuig Comhairle Ceantar na nOileán Teo, Tír an Fhia, Leitir Móir, Co na Gaillimhe.

1. Trácht Bóthair

    An bhfuil gá le srianta tráchta ag na droichid?        

    Le bealach amháin agus casán siúl agus soilse tráchta ag deireadh seachtaine i rith an tSamraidh.        

    Le maor tráchta deireadh seachtaine i rith an tSamhraidh?        

    An mbeithfeá sásta ceamara slandála a bheith feistithe ag Droichid an cheantair?        


2. Céard iad na píosaí bóthair is mó a dteastaíonn cosán coisithe orthu:

   
   
   

3. Tá Gárda amháin lonnaithe sa cheantar, an dteastaíonn an dara Gárda?

       

    Chun luas carranna a mhaolú     Coiriúlacht a smachtú     Comhairle Slándála a thabhairt    

4. An n-airíonn tú sábhailte ag baile?

       

    An bhfuil alairm pearsanta agat?        

    An bhfuil uimhir fóin éigeandála agat?        

    Uimhir comharsa faoi leith agat?        

    An bhfuil gá le Pobal ar Aire?        

    An mbeadh tú sásta le cuairt rialta ó dhuine aitheanta?        

    An mbheidhfeá sásta freastal ar imeachtaí Coiste Aosach na nOileán?

           

   

5. An bhfuil cúramóir baile ag freastal ort (oraibh)?

       

    An mbeidh cúramóir uait (uaibh)?        

   

6. An mbeithfeá sásta tamall a chaitheamh go rialta le do ghar-chlann agus a gcáirde dhá gcur ar an eolas faoi?

    An saol mar a bhí        

    Cultúr agus Oidhreacht na háite        

    Saibhriú na teangan        

    Logainmeacha na háite        

   

7. An bhfuil tú sásta le seirbhísí dochtúra/altraí/othair cháirr?

    1. San Ionad Leighis        

    2. Lasmuigh d'uaireanta oigige        

    3. In am práinne, tinneas tobann, timpist        

   

8. Cén áit a b'fhearr libh blianta órga bhur saoil a chaitheamh?

   

   

   

   

9. Más úinéara cláraithe thú le uimhir Folio agat an bhfuil uachta/aistriú maoine déanta agat (agaibh)

       

10. An bhfuil na cearta seo a leanas le do ghabhaltas talún?

   

   

   

   

   

   

11. Cén úsáid is mó a bhaintear as an talamh?

   

   

   

   

   

12. An bhfuil aon chéird thraidisiúnta sa chlann?

   

   

   

   

   

   

An mbeithfeá sásta an chéird sin a roinnt ach ionad cóiriúil a bheith ar fáil?    

13. An bhfuil tú sásta leis an gcóras leathanbhanda i do cheantar?

       

14. Céard iad na hoibreacha is fíntaí in bhúr dtuairim ar cheart go mbeadh na scéimeanna éagsúla ag díriú isteach orthu? Roghnaigh 1 go dtí 6. Roghnaigh 1 mar an ceann is tábhachtach.

   
   
   
   
   
   
   

15. An mbeadh an teaghlach sásta maoiniú áithrid aontaithe in aghaidh na bliana a chur ar fáil i gcóir ábhar/treallamh le haghaidh oibreacha riachtanacha a dhéanamh ina mbailte fearainn fhéin, de bhárr easpa maoiniú stait?

       

16. An gcoinníonn sibh scoláirí Gaeilge i rith an tSamhraidh?

       

    An mbeadh sibh sásta iad a choinneáil?     Sa Samhraidh     I rith na bliana

    An mbeadh suim agaibh seomra(í) a ligean nó lóistín a sholáthar do fhoghlaimeoirí Gaeilge fásta?

       

17. An nd´anfaidh an teallach iarracht níos fearr leis an nGaeilge a shlánú do na glúnta atá le theacht?

       

18. An mbeidh riachtanas tithíocht sa chlann go luath? Cén leigheas atá air?

           

19. Tá acraí talún ag an gComhairle Condae i Leitir Móir

    An mbeithfeá sásta go ndéanfaí forbairt ar scéim tithe (8-10)

    Ionad Campála/Carabháin a fhorbairt

    Páirc Spraoi a fhorbairt

    Dhá fhorbairt ag an gComhairle Condae     An Eagraiocht Pobail

20.Cé do na suíomh seo is feiliúnaí sa bhfad thréimhse do Pháirc Spraoi do leanaí?

    Ar taobh thoir S.N. Leitir Móir

    Suíomh le h'ais Reilig Leitir Móir     Ar an taobh thiar den pháirc21. An mbeidhfeá sásta le Paircín Imeartha Leitir Móir a fhorbairt?

   

   

22. An gcuirfeá do chlann ag ranganna rialta thréis scoile ar chultúr, oidhreacht agus traidisiún na háit maraon le cuairteanna faoi threoir ag ionad faoi leith suimiúla?