Coláistí Gaeilge

Coláiste Gharumna


testimonial

Freastalaíonn Coláiste Gharumna ar mhúinteoirí a bhfuair a gcuid oiliuná thar lear. Chun cur ar a gcumas an Ghaeilge a mhúineadh go buan i scoileanna in Éirinn, is gá dóibh pas a fháil sa scrúdú SCG. Cuireann Coláiste Gharumna cúrsa seachtaine ar fhail atá dian go leor mar Ullmhúchán don SCG agus OCG. Chomh maith leis na cúrsaí seo tá deireach seachtaine go gairmiúil ar a bhfuil gá acu le Gaeilge ina gcuid oibre.
Lóistin ar fáil in aice leis an coláiste sin. Is féidir leat taitneamh a bhaint as saol agus cultúr na Gaeltachta. Imeachtaí oiche chinntiú go bhfuil do fanacht in a taithí taitneamhach agus luachmhar chomh maith le táirgiúil. Cúrsa ullmhaithe le haghaidh Ardteistiméireacht agus ath-suí ar an Ardteistiméireacht ar fáil freisin. Féach www.colaistegharumna.net le haghaidh tuilleadh eolais.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coláiste na nOileán


testimonial

Campaí samhraidh ar siúl ag Coláiste na nOileán do mhic léinn ó aois 10 - 18 bliain d'aois. Mic léinn a chur i dtithe in aice leis an coláliste mar sin go bhfuil siad tumtha go hiomlán sa nGaeilge. Léiríonn an taithí gurb é seo an bealach is fearr chun an teanga a fhoglaim. A dhéanamh ar imeachtaí agus ceachtanna suas an lá, agus céilí agus an oiche téama a leagan ar a siamsaíocht a chur ar na daltaí sa tráthnóna. Féach www.colaistenanoilean.ie le haghaidh tuilleadh eolais.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coláiste Spleodar


testimonial

Campaí samhraidh ar siúl ag Spleodar i Leitir Mealláin. Cúrsaí ar siúl ó Mheitheamh go dtí Lunasa, 3 seachtaine ar fad do gach cúrsa. Fanann na daltaí i dtithe in aice leis an gcoláiste, i gcás ina bhfuil an Ghaeilge á labhairt i gcónaí. Chomh maith le ceachtanna, imeachtaí áireamh spóirt éagsúla, drámaíocht, amhránaíocht, ceol agus céilí san oíche. Tá cúrsaí sóisearacha agus sinseracha ar fáil, chomh maith le leanúint suas le imeachtaí ar nós "An Tostal", turas mistéir agus clubanna éagsúla agus ceardlanna. Féach www.spleodar.com le haghaidh tuilleadh eolais


Cúrsaí nua i gColáiste Gharumna


Gailf Tré Ghaeilge

new

Cur chuige úr-nua ina múinfear gailf - ceann de chaitheamh aimsirí is tarraingtheach ó thaobh sláinte agus forbairt intinne dhe, maraon le foghlaim na Gaeilge mar ghnáth theanga labhartha.
Tá Coláiste Gharumna i gcomhpháirtíocht le Galf Chumann Oileáin Chonamara ag soláthar cúrsaí lán aimseartha 7 lá Gailf Tré Ghaeilge do scoláirí iar-bhunscoile agus do bhaill sóisir do Chumann Gailf G.U.I. Tosnóidh an chéad chúrsa le linn briseadh lár-théarma Deireadh Fómhair 26ú 2014.

Idirbhlian Gaeltachta


info

Luan go Aoine, cúrsa lán-aimseartha 5 lá a thabharfas deis don scoláire blaiseadh do saol na linne seo sa Ghaeltacht thré bheith lán pháirteach in imeachtaí eagraithe san earnáil soic-eacnamaíochta, cultúrtha, teangan, oidhreacht, spóirt agus sláinte.
Beidh ranganna foirmeálta ar siúl i gceart labhairt na Gaeilge ar siúl i rith na maidine ón 10.00rn go dtí 1.00in. I measc na himeachtaí iar-nóna beidh siúlóidí treoraithe, turais cois cladaigh, bailiú agus blaiseadh sliogéisc maraon le cuairteanna ar Ionad Oidhreachta na nOileáin, reiligeacha, teampaill agus toibreacha beannaí. Déanfar na scileanna caoi a sholáthar maidir le ceart imirt gailf, curachóireacht agus spóirt mara. Beidh na fearais shábháilteas riachtanach do chaon spóirt curtha ar fáil. Mairfidh na seisiúin iar-nóna ón 2.00in go dtí 5.00in.

Tabharfaidh imeachtaí tráthnóna deis de na mac-léinn tuiscint níos fearr a fháil ar shaol cultúra agus sóisialta na Gaeltachta mar bhí, tá agus bhéas. Beidh deis ag na scoláirí bheith lán-pháirteach i léiriúcháin cruthaíoch agus tabharfar ant-aitheantas caoi dóibh siúd is cruthaíoch.