Maidir Linn

work

Tá coiste de 13 baill ag Comhairle Ceantar na nOileán Teo. Is é an tasc atá aige ná fhorbairt áitiúil a chur chun cinn agus limistéar ceantar na nOieán a chaomhnú. Toghadh an coiste go daonlathach ag muintir na háite i mí Lúnasa 2000, agus tá an modh seo ann fós ó shin.

In 2009, d'aistrigh siad go hoifig nua in Halla Thír an Fhia. Osclaíodh an foirgneamh nua go hoifigiúil ag an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe and Gaeltachta, Éamon Ó Cuív.

Is iad na príomhaidhmeanna atá ag an gCoiste ná:

  1. Riachtanais eacnamaíocha, sóisialta, agus cultúrtha sa cheantar a chur chun cínn.
  2. Aitheantas a thabhairt do riachtanais bhunúsacha do na daoine agus an gcaighdeán maireachtála a fheabhsú
  3. Aitheantas a thabhairt ar an ngá atá le haghaidh fostaíochta, ionaid shóisialta, ionaid caitheamh aimsire, seirbhísí poiblí, oidhreacht agus bonneagar. Pleananna a bhunú chun fhorbairt ar na riachtanais seo.
  4. Cur chun cinn do ghrúpaí sa phobal, an óg, an aois, mná agus iad seo atá difhostaithe. Cabhair agus comhairle a thabhairt do choistí áitiúla.
  5. Limistéar a chaomhnú mórthimpeall an Oileáin.
  6. Comhoibriú leis an earnáil phríobháideach le tionscadail phobail a chur chun cinn.
  7. A chinntiú go bhfuil línte cumarsáide oscailte i gcónaí idir choistí áitiúla.

Baill an Choiste:-

Seán Ó Loingsigh - Cathaoirleach
Tomás Ó Céidigh - Leaschathaoirleach
Maidhc Ó Curraoin - Rúnaí
Sémus Ó Ráinne - Cisteoir
Pól Ó Cuinn - Cisteoir

Michael Carr
Pádraic Seoighe
Pádraic Ó Gríofa
Máirtín Mac an Ríogh
Peadar Peircín
Pól Ó Flatharta
Máire Bhidda Ní Mháille
Máirtín Breathnach

 


Scéim Sóisialta Tuaithe


info

Séamus Ó Ráinne, maoirseoir Scéim Sóisialta Tuaithe. An scéim seo sainiúil le haghaidh na feirmeoirí agus iascairí. Tugann sé deis dóibh cur lena n-ioncam agus ag an am céanna a gcuid feirmeacha/dualgais iascaireachta a chomeád. Le haghaidh tuilleadh eolais ar an scéim seo, cliceáil at an Scéim Sóisialta Tuaithe nasc thuas.

Scéim Fostaíochta Ceantar na nOileán


info

Scéim Fostaíochta Ceantar na nOileán atá á maoirsiú ag Helen Uí Dhunáird. Tá sé mar aidhm ag an scéim seo cabhrú le daoine atá difhostaithe le fada trí áiseanna a chur ar fáil le cuidiú leo teacht ar ais ag obair. Más mian leat chun níos mó eolais a fhaíl faoin scéim seo, cliceáil ar nasc Scéim Fostaíochta Ceantar na nOileŠn atá thuas.