Scéim Fostaíochta Ceantar na nOileán

Helen Uí Dhunáird


projects

Tá Scéim Fostaíochta Pobail Ceantar na nOileán ar chlár D.S.P bunaithe i gCeantar na nOileán agus urraithe ag Údarás na Gaeltachta. Tá an clár seo, fostaíocht agus traenáil curtha ar fáil chun cabhrú le daoine dífhostaithe go fadtéarmach

   Ag filleadh ar an obair is féidir leo briseadh ar a dtaithí ar dífhostaíocht agus dul isteach arís ar an lucht saothair gníomhach. Oibríonn na rannpháirtithe 39 uair a chloig thar thréimhse dhá sheachtain. Cúnamh ar fáil a gcuid scileanna teicniúla agus pearsanta a fhorbairt ag an am céanna san áit oibre. Tá oiliúint creidiúnach ar fáil do rannpháirtithe ar bhonn aonair.

Le bheith rannpháirteach sa Scéim Fostaíochta Pobail, ní mór duit a bheith ag fáil íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh na hÉireann ar feadh tréimhse áirithe ama. Daoine atá ag síniu le haghaidh creidmheasanna nó ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh ó thír eile níl siad cáilithe le haghaidh na scéimeanna seo. Tá dhá rogha ar fáil:-

An Rogha Comhtháthú Pairtaimseartha
Tá sé seo ann do dhaoine in aois 25 nó níos sine, atá ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh ar feadh bliana nó níos mó, agus daoine d'aois 18 nó os a chionn atá ag fáil íocaíochtaí a bhaineann le míchumas

An Rogha Post Páirtaimseartha
Tá sé seo ann do dhaoine in aois 35 nó os chionn, atá ag fáil íocáiochtaí leasa shóisialaigh ar feadh trí bliana nó níos mó
Má cháilíonn tú le haghaidh clár fostaíochta pobail ach nach mian leat páirt a ghlacadh tú féin, tá coinníollacha áirithe faoinar féidir le do chéile d'aít a ghlacadh. Tá grúpaí áirithe, mar shampla an lucht siúil agus dídeanaithe i dteideal an dá rogha.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


telephone

Le haghaidh tuilleadh sonraí dean teaghmail le

Helen Uí Dhunáird ar 091 551922


 

Tá 9 catagóirí oibre a dhéanann SFP Ceantar na nOileán:-


info
 • Oibrithe Cúram Leanaí
 • Airígh
 • Riarachán Pearsanra
 • Glantóirí
 • Oibrithe Bialainne
 • Pearsanra Oifig Turasóireachta
 • Obair Phobail - Tránna a chothabháil, bóithre a chinntiú go gcoimeádtar faoin smacht, a choinneáil in na sráidbhaile iomarca faís a ghlanadh
 • Airigh - Chun an spás a thimpeallaíonn ar an Eaglais agus na scoileanna a choinneáil glan néata
 • Garraíodóireachta - Cabhrú le Dhaoine Aosta le smacht a choimead ar an ceantar thart ar a mbaile

Buntáistí do Rannpháirtithe


info
 • Forbairt pearsanta agus caidreamh sóisialta
 • Taithí oibre agus ranníocaíacht a dhéanamh don phobail
 • Buntáistí aigreadúla, ranníocíacht PRSI
 • Scileanna a fheabhsú, cinn nua a fhorbairt
 • Uaireanta oibre solúbtha