Scéim Sóisialta Tuaithe - SST

Séamus Ó Ráinne


projects

Seoladh SST i mí Bealtaine 2004 i ngach ceantar Gaeltachta. Tá 4 Scéim i bhfeidhm i lathair i gConamara. Ceann amhain suite i gComhairle Ceantar na nOileán. SST An Cheathru Rua/Ceantar na nOileán. Tá sé á maoirsiú ag Séamus Ó Ráinne. Tá 25 daoine ag obair faoín scéim seo, in éineacht le Údarás na Gaeltachta agus urraíocht príobháideach. SST tá cead ag Feirmeoirí ar ioncam íseal agus Daoine Éisc nach bhfuil in ann a thuilleamh go leor ioncam as a ngabháltas/iascaireacht, ioncam breise a thuilleamh. Rannpháirtithe ag obair 19.5 uair a chloig sa tseachtain. Tá 8 catagóirí oibre ar fáil:-

 1. Cothabháil and feabhsú ar bhealaí marcáilte, siúlóidí aontaithe agus bóithre portaigh.
 2. Obair chaomhnaithe fuinnimh do dhaoine scothaosta nó nach bhfuil chomh maith as.
 3. Tionscadail fheabhsaithe do shráidbhailte agus an tuath
 4. Cúram sóisialta agus cúram an phobail do dhaoine scothaosta, iar-scoil do ghrúpaí pobail agus réamh-scolaíochta grúpaí.
 5. Oibreacha chothabhála na timpeallachta - cothabháil agus cúram a ghlacadh do phobail agus áiseanna spóirt
 6. Tionscadail a bhaineann le cultúr agus ionaid oidhreachta.
 7. Riarachán pobail / dualgais chléireachais.
 8. Aon tionscadal pobail cuí eile a aithneofar le linn na scéime

Chomh maith le bheith páirteach in uimhir mór na n-oibreacha cothabhála ar áiseanna pobail sa cheantar, rinne an scéim freisin oibreacha ar líon na dtithe a bhaineann le daoine aosta. Inslitheadh thart ar 100 tithe ag an scéim mar aon leis an scéim Teolaí Te ó MFG le SEI. Tá 5 reiligí faoi chúram na scéime, mar atá duillíní and tránna atá á choimeád ar bun agus glan ar mhaithe le haon duine a roghnaíonn iad a úsáid.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


telephone

Tá uaireanta na rannpháirtithe solúbtha ag brath ar riachtanais an tionscadail a bhfuil baint acu leis. Mar shampla, is féidir leo bheith ag obair seachtain amháin agus saor an cheád seachtain eile saor nó níos faide má tá gá leis. Le haghaidh tuilleadh eolas, chur glaoch ar

Shéamus Ó Ráinne ar 091 551920.


 

Buntáistí do na Rannpháirtithe


info
 • Forás pearsanta agus caidreamh sóisialta
 • Taithí oibre agus ranníocaíocht a dheanamh don phobal
 • Buntáistí aigid, íocáiocht PRSI
 • Scileanna a fheabhsú, cinn nua a fhorbairt
 • Uaireanta oibre solúbtha

Buntáiste don Phobal


info
 • Faigheann an pobal buntáiste ó scilleanna feirmeoirí agus iascairí
 • Feabhsúcháin ar áiseanna atá ann cheana féin
 • Acmhainní breise a chur ar fáil is a chomeáld ar bun agus a fheabhsú chomh maith le háiseanna áitiúla agus háiseanna eile
 • Déanann na rannpháirtithe obair luachmhar sa cheantar