Siúlóidí

Timpeall Leitir Móir


Tosnaíonn an tsiúlóid seo ag Séipéal Leitir Móir. Cas siar agus siúl 800Km thar dhá Reilig agus thar Oifig an Phoist. Tá Cnoc Leitir Móir ar dheis an t-am ar fad. Siúlann tú ar aghaidh ar feadh 2.08Km go dtí go dtagann tú chuig crosbhóthar Leitir Caladh. Tá Cnoc Leitir Caladh ar chlé. Tabharfaidh an bóthar seo trasna go dtí an taobh ó thuaidh den oileán tú ar feadh 2.24Km chomh fada leis An Sruthán Buí. Is anseo a chum Colm de Bhailís Cúirt an tSrutháin Bhuí.

Cas ar dheis taréis 300m/4nm. Tiocfaidh tú go dtí céibh. Tareis 250m/3nm tá bóthar ag dul ar chlé agus ceann eile ag dul ar dheis. Lean an ceann ar dheis. Tá tú ag dul suas aird arís ar feadh 500m/9nm. Tá tú 50m ós cionn na farraige. Tá amharc mhaith as seo siar ar Chill Chiaráin, ar Chnoc Mordáin agus ó thuaidh ar Cheantar Rosmuc. Taréis 500m/6nm críochnaíonn an bóthar teara ach leanann an casán air timpeall an oileáin ar feadh 1Km/12nm. Tá tú ar an mbóthar arís. Seo é Leitir Caladh. Taréis 1.5Km/18nm ar an mbóthar seo tiocfaidh tú go dtí bóthar ar chlé ach coinnigh ort díreach.

Lean an bóthar agus tóg an chéad casadh ar chlé. Tabharfaidh an bóthar seo soir thar Chnoc Leitir Móir tú, tá radharc álainn le feiceáil ón mbóthar seo amach ar Inis Treabhar agus Eanach Mheáin ón áit a dtugtar an Doirín Glas air. Tá 6.08Km déanta agat ag an tráth seo. Ag deireadh an bhóthair, cas ar dheis agus taréis 8Km tiocfaidh tú ar ais chuig Séipéal Leitir Móir.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fad: 8 Km
Am: 2.5 u
Grád: Éasca


Ar ais

 

projects